MENGHINDARI KEGELISAHAN...


"Bawalah hatimu mengunjungi tiga tempat.
Pertama; ke tempat org membaca al-Quran tidak kira sama ada kamu ikut membacanya ataupun kamu sekadar mendengar pembacaan orang lain.
Kedua; kamu menghadiri majlis pengajian yang mengingatkan kamu kepada Allah.
Ketiga; kamu mencari satu waktu yang sunyi, contohnya di waktu malam dan ketika itu kamu bangun melaksanakan ibadat kepada Allah serta memohon kepadanya agar diberikan ketenangan dan kedamaian hati kepadamu.
Jika selepas melakukan kesemua itu jiwamu masih tidak tenteran, mintalah kepada Allah agar digantikan hatimu dengan hati yang lain kerana hati yang kamu miliki sekarang ini bukan hatimu."
- Abdullah ibnu Masu'd-